Novosti

Kompleksni radovi u Tvrđi dobro napreduju

 
Za jučerašnjeg posjeta Tvrđi mogli smo se uvjeriti kako je njezina obnova u punome jeku. Nakon što je u cijelosti obnovljena komunalna infrastruktura u njezinu istočnom dijelu, red je došao na Trg Svetog Trojstva, gdje se posljednjih mjeseci odvijaju radovi na obodnim ulicama, koji su tehnički i tehnološki vrlo zahtjevni zbog rekonstrukcije cjelokupne podzemne infrastrukture, a potrebno ih je završiti prije postavljanja popločenja.

Fotografija koju je iz zgrade Rektorata snimila Andrea Ilakovac zorno prikazuje koliko je zahtjevan posao pred izvođačem. Uza svu kompleksnost radova, valja pripaziti na niz kulturno-povijesno važnih sadržaja kao što su Kužni pil, barokni zdenci, ali i brojna stabla, naročito ono ginka, koje je i ograđeno kako bi imalo maksimalnu sigrunost.

Radovi na središnjem platou nešto su jednostavniji, jer nema dubokih iskopa i uglavnom se radi, uz manje izuzetke, o postavljanju popločenja. Sukladno s projektnom dokumentacijom, nogostupi na Trgu bit će popločeni klinker-opekom otučene obrade, a obodne ulice i sam Trg novim kamenim prizmama različitih dimenzija i načina slaganja.

Prema posljednjim informacijama iz gradske uprave, prema važećem Vremenskom planu, nogostup i prometnice uz ugostiteljske objekte trebali bi biti završeni (do potpune gotovosti) do sredine srpnja, a kompletan središnji plato Trga s obodnim ulicama do sredine rujna (osim prometnice uz Rektorat, koja će zbog tehnoloških razloga biti završena nešto kasnije).