Projekti - ADEO d.o.o. Bilje

ADEO d.o.o. Bilje


Izgradnja upravne zgrade i poslovne hale

TIP PROJEKTA:
Poslovni objekti

NAZIV PROJEKTA:
ADEO d.o.o. Bilje

MJESTO IZVOĐENJA:
Osijek

NARUČITELJ:
ADEO d.o.o.