Projekti - Crkva Sv. Đurađ

Crkva Sv. Đurađ


Obnova crkve sv. Jurja u sv. Đurđu.

TIP PROJEKTA:
Sakralna arhitektura

NAZIV PROJEKTA:
Crkva Sv. Đurađ

MJESTO IZVOĐENJA:
Podravski Podgajci

NARUČITELJ:
 Župa Sv. Martina Biskupa Podravski Podgajci