Projekti - Crkva Sv. Filipa i Jakova

Crkva Sv. Filipa i Jakova


Stolarski radovi u crkvi Sv. Filipa i Jakova u Vukovaru

TIP PROJEKTA:
Sakralna arhitektura

NAZIV PROJEKTA:
Crkva sv.Filipa i Jakova

MJESTO IZVOĐENJA:
Vukovar

NARUČITELJ:
Franjevački samostan Vukovar