Projekti - Crkva Sv. Luke Lipovac

Crkva Sv. Luke Lipovac


Obnova i rekonstrukcija crkve Sv. Luke, Lučica pored Lipovca.

TIP PROJEKTA:
Sakralna arhitektura

NAZIV PROJEKTA:
Crkva Sv. Luke Lipovac

MJESTO IZVOĐENJA:
Lipovac

NARUČITELJ:
Odbor za uređenje i zaštitu Lučice u Lipovcu