Projekti - Crkva Sv. Mihaela u Osijeku

Crkva Sv. Mihaela u Osijeku


Obnova pročelja crkve Sv. Mihaela u Osijeku

TIP PROJEKTA:
Sakralna arhitektura

NAZIV PROJEKTA:
Crkva Sv. Mihaela u Osijeku

MJESTO IZVOĐENJA:
Osijek

NARUČITELJ:
Župni ured Sv. Mihaela Osijek, Ministarstvo kulture Zagreb