Projekti - Crkva i samostan Šarengrad

Crkva i samostan Šarengrad


 Obnova Franjevačkog samostana i uređenje dvorišta u Šarengradu

TIP PROJEKTA:
Sakralna arhitektura

NAZIV PROJEKTA:
Crkva i samostan Šarengrad

MJESTO IZVOĐENJA:
Šarengrad

NARUČITELJ:
 Hrvatska franjevačka provincija Zagreb i Franjevački samostan Šarengrad