Projekti - Društveni dom Gat

Društveni dom Gat


Izgradnja društvenog doma u Gatu.

TIP PROJEKTA:
Poslovni objekti

NAZIV PROJEKTA:
Izgradnja društvenog doma u Gatu

MJESTO IZVOĐENJA:
Gat

NARUČITELJ:
Grad Belišće