Projekti - Dvorac Eltz u Vukovaru

Dvorac Eltz u Vukovaru


Dvorac Eltz je barokni dvorac smješten na obali Dunava u gradu Vukovaru. Dvorac je jedno od najznačajnijih djela barokno-klasicističke arhitekture kontinentalne Hrvatske. Gradnju dvorca počeo je 1749. vlasnik vukovarskog feuda grof Anzelmo Kazimir Eltz, a od 1968. u dvorcu je smješten Gradski muzej Vukovar. Tijekom agresije srpske i jugoslavenske vojske na Hrvatsku, 25. kolovoza 1991., dvorac Eltz postao je prva građevina u Vukovaru bombardirana iz zraka. Do konca rata dvorac je najvećim dijelom posve razoren, a građevine u sklopu dvorca su srušene do temelja. Obnova dvorca financirana je zajedničkim sredstvima Europske unije i Republike Hrvatske u sklopu Projekta Vlade RH i Razvojne banke Vijeća Europe, koji pod nazivom Obnova i revitalizacija kulturne baštine „Ilok -Vukovar-Vučedol“. U kompleksu dvorca Eltz restaurirano je i sanirano više vrsta objekata od kojih izdvajamo Veliki dvor, paviljon za goste, zgrada tehnike, kolnica, sjemenarska stanica,  vodotoranj-vidikovac, vrtlareva kuća, vratareva kuća. Pri restauraciji provedeno je statičko saniranje te su uklonjeni svi dijelovi koji bi mogli ugroziti sigurnost. Isto tako krovište koje je potpuno uništeno u ratnim razaranjima rekonstruirano je hrastovom građom i biber crijepom, te su u potpunosti izvedeni novi slojevi žbuke i fasade. U drugoj fazi obnove pristupilo se radovima na ostalim objektima i stalnom postavu muzeja što je podrazumijevalo specifične bravarske i stolarske radove pri izradi elemenata.

TIP PROJEKTA:
Palače, tvrđave i dvorci

NAZIV PROJEKTA:
Dvorac Eltz u Vukovaru

MJESTO IZVOĐENJA:
Vukovar

NARUČITELJ:
Ministarstvo kulture Zagreb