Projekti - Dvorac Adamović u Aljmašu

Dvorac Adamović u Aljmašu


Obnova i izgradnja dvorca Adamović u Aljmašu.

TIP PROJEKTA:
Palače, tvrđave i dvorci

NAZIV PROJEKTA:
Dvorac Aljmaš

MJESTO IZVOĐENJA:
Aljmaš

NARUČITELJ:
Izgradnja d.o.o., Osijek