Projekti - Hostel Vukovar

Hostel Vukovar


Rekonstrukcija Hostela u sklopu Memorijalnog centra Domovinskog rata u Vukovaru.

TIP PROJEKTA:
Poslovni objekti

NAZIV PROJEKTA:
Hostel Vukovar

MJESTO IZVOĐENJA:
Vukovar

NARUČITELJ:
JU Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar