Projekti - JET d.o.o. Osijek

JET d.o.o. Osijek


Izgradnja upravne zgrade i poslovne hale

TIP PROJEKTA:
Poslovni objekti

NAZIV PROJEKTA:
JET d.o.o.

MJESTO IZVOĐENJA:
Osijek

NARUČITELJ:
JET d.o.o.