Projekti - Kuća Karlović

Kuća Karlović


Obnova pročelja Kuća Karlović u Osijeku

TIP PROJEKTA:
Povijesni objekti

NAZIV PROJEKTA:
Kuća Karlović

MJESTO IZVOĐENJA:
Osijek

NARUČITELJ:
Grad Osijek