Projekti - Lokrum Dubrovnik

Lokrum Dubrovnik


Rekonstrukcija dvije drvene kuće na Lokrumu

TIP PROJEKTA:
Povijesni objekti

NAZIV PROJEKTA:
Lokrum

MJESTO IZVOĐENJA:
Lokrum

NARUČITELJ:
JU Rezervat Lokrum