Projekti - Prijemni centar Kopačkog rita

Prijemni centar Kopačkog rita


Izgradnja prijemnog centra Mali Sakadaš u Parku prirode Kopački rit.

TIP PROJEKTA:
Poslovni objekti

NAZIV PROJEKTA:
Prijemni centar Kopačkog rita

MJESTO IZVOĐENJA:
Bilje

NARUČITELJ:
Javna ustanova Park prirode Kopački rit Bilje