Projekti - Franjevački samostan Ilok

Franjevački samostan Ilok


Obnova kompleksa Franjevačkog samostana u Iloku-istočno, sjeverno i zapadno krilo samostana

TIP PROJEKTA:
Sakralna arhitektura

NAZIV PROJEKTA:
Franjevački samostan Ilok

MJESTO IZVOĐENJA:
Ilok

NARUČITELJ:
 Franjevački samostan Sv. Ivana Kapistrana u Iloku