Projekti - Franjevački samostan Osijek

Franjevački samostan Osijek


Obnova pročelja Franjevačkog samostana Sv. Križa u Tvrđi u Osijeku

TIP PROJEKTA:
Sakralna arhitektura

NAZIV PROJEKTA:
Franjevački samostan Osijek

MJESTO IZVOĐENJA:
Osijek

NARUČITELJ:
 Franjevački samostan Sv. Križa u Tvrđi