Projekti - Franjevački samostan Vukovar

Franjevački samostan Vukovar


Rekonstrukcija Franjevačkog samostana u Vukovaru s ciljem uređenja Franjevačkog muzeja, vinoteke i suvenirnice

TIP PROJEKTA:
Sakralna arhitektura

NAZIV PROJEKTA:
Franjevački samostan Vukovar

MJESTO IZVOĐENJA:
Vukovar

NARUČITELJ:
Franjevački samostan Vukovar