Projekti - Kompleks Stara pekara

Kompleks Stara pekara


rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena kulturno javnog dobra Stare Pekare u edukativni i informativni turistički centar mladih u Osijeku.

TIP PROJEKTA:
Palače, tvrđave i dvorci

NAZIV PROJEKTA:
Stara pekara

MJESTO IZVOĐENJA:
Osijek

NARUČITELJ:
 Grad Osijek