Projekti - Tri kuće Belišće

Tri kuće Belišće


Rekonstrukcija industrijske baštine u Belišću (tri kuće)

TIP PROJEKTA:
Povijesni objekti

NAZIV PROJEKTA:
Tri kuće Belišće

MJESTO IZVOĐENJA:
Belišće

NARUČITELJ:
Grad Belišće