Projekti - Vinarija Vitis

Vinarija Vitis


Izgradnja gospodarske zgrade – proizvodnja i kušaona vina u Iloku.

TIP PROJEKTA:
Poslovni objekti

NAZIV PROJEKTA:
Vinarija Vitis

MJESTO IZVOĐENJA:
Ilok

NARUČITELJ:
Obrt za vinogradarstvo „VITIS“ Ilok