Reference

REFERENT LISTA IZVEDENIH RADOVA

Povijesni objekti:

• obnova uličnog pročelja stambene zgrade na lokaciji Trg ante Starčevića 8 u Osijeku, naručitelj: suvlasnici zgrade Petra Babić i Dejan Mašović
• uređenje raspravne dvorane u Županijskom sudu u Osijeku-konzervatorsko restauratorski radovi, naručitelj: Županijski sud u Osijeku
• rekonstrukcija zidina u Gradu Iloku, naručitelj: Grad Ilok
• rekonstrukcija Kuće Brlić u Slavonskom Brodu, Naručitelj: Grad Slavonski Brod
• uređenje raspravne dvorane na Županijskom sudu u Osijeku, Naručitelj: Ministarstvo pravosuđa, Zagreb
• energetska obnova zgrade Županijskog odvjetništva u Osijeku, naručitelj: Ministarstvo pravosuđa Zagreb
• rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena kulturno javnog dobra Stare Pekare u edukativni i informativni turistički centar mladih u Osijeku, naručitelj: Grad Osijek
• rekonstrukcija secesijske prizemnice u Iloku, Naručitelj: Grad Ilok
• obnova pročelja u sklopu rekonstrukcije građevine Sokolski dom u Osijeku, naručitelj: Nucleus d.o.o. Osijek
• radovi na izradi postava antike u Arheološkom muzeju Osijek, naručitelj: Arheološki muzej Osijek
• obnova pročelja građevine gospodarske namjene-poslovne djelatnosti u Osijeku, Radićeva 20, naručitelj: Lobing d.o.o. Zagreb
• obnova uličnog pročelja zgrade HGK u Zagrebu, naručitelj: Hrvatska gospodarska komora Zagreb
• rekonstrukcija dvije drvene kuće na Lokrumu, naručitelj: JU Rezervat Lokrum
• radovi na stalnom postavu u Gradskom muzeju Vukovar u prostoru dvorca Eltz u Vukovaru, naručitelj: Gradski muzej Vukovar
• adaptacija Muzeja grada Iloka u dvorcu Odescalchi, naručitelj: Muzej grada Iloka
• obnova zgrade muzeja-Agencija u Županji, naručitelj: Zavičajni muzej „Stjepan Gruber“ u Županji
• rekonstrukcija industrijske baštine u Belišću (tri kuće), naručitelj: Grad Belišće
• sanacija u Iloku: tvrđavski plato i zidine, naručitelj: HRZ Zagreb
• rekonstrukcija kompleksa Vodena vrata u Osijeku, naručitelj: Agencija za obnovu osječke Tvrđe, Osijek
• rekonstrukcija i adaptacija građevine „Lazareti“ u Dubrovniku, naručitelj: Grad Dubrovnik
• izgradnja Arheološko-turističkog parka i muzeja Vučedol pokraj Vukovara, naručitelj: Ing-grad d.o.o. Zagreb
• rekonstrukcija krova zgrade Arheološkog muzeja Istre u Puli, naručitelj: Arheološki muzej Istre u Puli
• adaptacija dvorca Pejačević u Osijeku u svrhu Poliklinike Medikol, naručitelj: Medikol grupa d.o.o. Zagreb
• obnova dvorca Odescalchi u Iloku, naručitelj: Izgradnja d.o.o. Tenja
• uređenje Muzeja Slavonije u Osijeku, naručitelj: Muzej Slavonije Osijek
• obnova pročelja Kuća Karlović u Osijeku, naručitelj: Grad Osijek
• obnova uličnog pročelja šetalište P. Preradovića u Osijeku, naručitelj: Predstavnik stanara i Zavod za stanovanje d.o.o. Osijek
• izgradnja Arheološkog muzeja u Osijeku, naručitelj: Izgradnja d.o.o. Tenja
• rekonstrukcija zgrade HZMO-a u Vukovaru-palača Landesman, naručitelj: Ing-grad d.o.o. Zagreb
• obnova kapelice i dvorca Normann Prandau u Valpovu, naručitelj: Ministarstvo kulture, Zagreb
• uređenje pročelja zgrade Biskupijskog dvora u Gospiću, naručitelj: Biskupija gospićko senjska
• sanacija i rekonstrukcija zgrade „Oranžerija“ u dvorcu Eltz u Vukovaru, naručitelj: Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka Zagreb
• rekonstrukcija barutane u Tvrđi u Osijeku, naručitelj: Ministarstvo kulture Zagreb
• sanacija zgrade kurije Brnjaković u Iloku, naručitelj: Ministarstvo kulture Zagreb
• obnova uličnog pročelja Biskupijskog dvorca u Đakovu, naručitelj: Biskupski ordinarijat Đakovo
• obnova ratom oštećene građevine dvorca Eltz u Vukovaru, naručitelj: Ministarstvo kulture Zagreb

Sakralna arhitektura:

• nastavak izgradnje crkve u Slavonskom Brodu, naručitelj: Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj                                                                                                                                      • radovi na župnoj crkvi Blažene Djevice Marije u Sotinu, naručitelj: Župa Sv. Marije Pomoćnice Kršćana Sotin
• rekonstrukcija Franjevačkog samostana u Vukovaru s ciljem uređenja Franjevačkog muzeja, vinoteke i suvenirnice, naručitelj: Franjevački samostan Vukovar
• obnova krovišta župne crkve Sv. Lovre u Babinoj Gredi, naručitlej: Župa Sv. Lovre, Đakona i Mučenika, Babina Greda
• obnova župne crkve Sv. Mihaela Arkanđela u Drenovcima-krovište, unutrašnjost, stolarija, naručitelj: Župa Sv. Mihaela Arkanđela u Drenovcima
• obnova župne crkve sv. Martina Biskupa u Bošnjacima- pročelje i unutrašnjost, naručitelj: Župa Sv. Maritna Biskupa, Bošnjaci
• obnova kompleksa Franjevačkog samostana u Iloku-istočno, sjeverno i zapadno krilo samostana, naručitelj: Franjevački samostan Sv. Ivana Kapistrana u Iloku
• obnova crkve sv. Jurja u sv. Đurđu, naručitelj: Župa Sv. Martina Biskupa Podravski Podgajci
• radovi na crkvi Rođenja Sv. Ivana Krstitelja u Račinovcima, naručitelj: Župa Rođenja Sv. Ivana Krstitelja, Račinovci
• obnova crkve Rođenja Presvete Bogorodice u Koprivni, naručitelj: SPCO Petrova Slatina
• obnova Franjevačkog samostana i uređenje dvorišta u Šarengradu, naručitelj: Hrvatska franjevačka provincija Zagreb i Franjevački samostan Šarengrad
• obnova župne crkve Sv. Euzebija i Poliona u Vinkovcima, naručitelj: Župa Sv. Euzebija i Poliona u Vinkovcima
• obnova crkve rođenja Blažene Djevice Marije u Bapskoj, naručitelj: Župa Sv. Jurja Mučenika u Bapskoj
• radovi sanacije na konkatedrali u Osijeku, naručitelj: Župa Svetih Petra i Pavla Apostola, Osijek
• obnova pročelja Franjevačkog samostana Sv. Križa u Tvrđi u Osijeku, naručitelj: Franjevački samostan Sv. Križa u Tvrđi
• obnova crkve Sv. Antuna Padovanskog u Podvinju, naručitelj: Župa Sv. Antuna Padovanskog, Podvinje
• sanacija crkve Sv Ivana Kapistrana u Iloku, naručitelj: Franjevački samostan Ilok
• obnova reformatorske crkve u Laslovu, naručitelj: Župni ured reformatorske crkve Laslovo
• obnova i rekonstrukcija crkve Sv. Luke, Lučica pored Lipovca, naručitelj: Odbor za uređenje i zaštitu Lučice u Lipovcu
• obnova crkve Sv Bartola u Novim Mikanovcima, naručitelj: Župa Kraljice Svete Krunice Vođinci
• izrada zvonika crkve Presvetog srca Isusova u Ivanovom Selu, naručitelj: Župa Presvetog srca Isusova, Ivanovo Selo
• obnova crkve Sv. Filipa i Jakova u Vukovaru, naručitelj: Franjevački samostan Vukovar i Hrvatska franjevačka provincija Zagreb
• obnova crkve Sv Petra i Pavla u Ličkom Ribniku, naručitelj: Župni ured Bilaj
• obnova crkve Sv. Martina Biskupa u Privlaci, naručitelj: Župa Sv. Martina Biskupa Privlaka
• obnova pročelja crkve Sv. Mihaela u Osijeku, naručitelj: Župni ured Sv. Mihaela Osijek, Ministarstvo kulture Zagreb
• obnova župne crkve uzvišenja Sv Križa u Branjinu Vrhu, naručitelj: Župni ured Branjin Vrh
• obnova crkve Sv. Petra i Pavla u Topolju, naručitelj: Općina Draž
• obnova župne crkve Sv. Martina Biskupa u Belom Manastiru, naručitelj: Župni ured Beli Manastir i Ministarstvo kulture Zagreb
• reonstrukcija bećarskog križa u Vukovaru, naručitelj: Franjevački samostan Vukovar
• izgradnja kuće oproštaja u Osijeku, Sarvašu i Podravlju, naručitelj: Ukop d.o.o. Osijek
• rekonstrukcija i restauracija centralnog križa na Aninom groblju u Osijeku, naručitelj: Ukop d.o.o. Osijek
• izmještanje kapelice kamenitog križa na gradilištu Eurodom Osijek, te popravak kapelice i okoliša, naručitelj:Tehnika d.d., Zagreb

Palače, tvrđave i dvorci

• rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena kulturno javnog dobra Stare Pekare u edukativni i informativni turistički centar mladih u Osijeku, naručitelj: Grad Osijek
• obnova pročelja u sklopu rekonstrukcije građevine Sokolski dom u Osijeku, naručitelj: Nucleus d.o.o. Osijek
• obnova pročelja građevine gospodarske namjene-poslovne djelatnosti u Osijeku, Radićeva 20, naručitelj: Lobing d.o.o. Zagreb
• adaptacija Muzeja grada Iloka u dvorcu Odescalchi, naručitelj: Muzej grada Iloka
• rekonstrukcija kompleksa Vodena vrata u Osijeku, naručitelj: Agencija za obnovu osječke Tvrđe, Osijek
• izgradnja Arheološko-turističkog parka i muzeja Vučedol pokraj Vukovara, naručitelj: Ing-grad d.o.o. Zagreb
• adaptacija dvorca Pejačević u Osijeku u svrhu Poliklinike Medikol, naručitelj: Medikol grupa d.o.o. Zagreb
• rekonstrukcija i adaptacija građevine „Lazareti“ u Dubrovniku, naručitelj: Grad Dubrovnik
• obnova dvorca Odescalchi u Iloku, naručitelj: Izgradnja d.o.o. Tenja
• obnova kapelice i dvorca Normann Prandau u Valpovu, naručitelj: Ministarstvo kulture, Zagreb
• sanacija i rekonstrukcija zgrade „Oranžerija“ u dvorcu Eltz u Vukovaru, naručitelj: Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka Zagreb
• obnova ratom oštećene građevine dvorca Eltz u Vukovaru, naručitelj: Ministarstvo kulture Zagreb
• sanacija u Iloku: tvrđavski plato i zidine, naručitelj: HRZ Zagreb
• rekonstrukcija zgrade HZMO-a u Vukovaru-palača Landesman, naručitelj: Ing-grad d.o.o. Zagreb
• uređenje pročelja zgrade Biskupijskog dvora u Gospiću, naručitelj: Biskupija gospićko senjska
• obnova i izgradnja dvorca Adamović u Aljmašu, naručitelj: Izgradnja d.o.o., Osijek

Spomen obilježja, postavi muzeja i interijera povijesnih građevina:

• demontaža starih, te izrada i montaža novih klupa u crkvi Sv. Euzebija i Poliona u Vinkovcima, naručitelj: Župa Sv. Euzebija i Poliona u Vinkovcima
• izrada prozorskih kovanih kapaka na zgradi Oružarnice u osječkoj Tvrđi u Osijeku, naručitelj: Grad Osijek
• stolarski radovi na kompleksu dvorca Eltz u Vukovaru, naručitelj: Ing-grad d.o.o. Zagreb
• izrada vanjske stolarije na pročelju privatne građevine, Firingerova 16 u Osijek, naručitelj: privatno vlasništvo
• stolarski radovi u crkvi Sv. Filipa i Jakova u Vukovaru, naručitelj: Franjevački samostan Vukovar
• izvedba stalnog muzejskog postava u sklopu dvorca Odescalchi-Muzej grada Iloka, naručitelj: Muzej grada Iloka
• izrada izložbenih vitrina u Arheološkom muzeju u Osijeku, naručitelj: Primat-rd d.o.o. H. Leskovac
• izrada vanjske stolarije na Glazbenoj školi u Osijeku, naručitelj: Glazbena škola Osijek
• izrada vanjske stolarije na crkvi reformiranih u Laslovu, naručitelj: Župni ured reformatorske crkve Laslovo
• izrada vanjske stolarije na crkvi u Topolju, naručitelj: Općina Draž
• izrada vanjske stolarije na crkvi Sv. Mihaela u Osijeku, naručitelj: Ministarstvo kulture Zagreb
• izrada povijesnih okova po uzorku za ulazne kapije, prozore, vrata i dr., kao prateća djelatnost za stolarske radove
• izrada kovanih ograda, kapija i prozorskih kapaka po dostavljenoj fotografiji ili uzorku
• izrada povijesnih kovanih rešetki i dr.
• bravarski radovi na više stambenih građevina-ograde, vrata, elektrificirane ulazne kapije i dr.
• radovi na izradi postava antike u Arheološkom muzeju Osijek, naručitelj: Arheološki muzej Osijek
• radovi na stalnom postavu u Gradskom muzeju Vukovar u prostoru dvorca Eltz u Vukovaru, naručitelj: Gradski muzej Vukovar
• adaptacija Muzeja grada Iloka u dvorcu Odescalchi, naručitelj: Muzej grada Iloka
• obnova zgrade muzeja-Agencija u Županji, naručitelj: Zavičajni muzej „Stjepan Gruber“ u Županji

Poslovni objekti:

• Izgradnja višenamjenske zgrade u Lugu-faza III, naručitelj: Demokratska zajednica mađara Hrvatske                                                                                                                              • adaptacija postojeće zgrade i izgradnja nove proizvodne hale u poslovnoj zoni „Sjever“ u Bilju, te izgradnja skladišta motornih ulja na istoj adresi, naručitelj: Adeo d.o.o. Osijek
• radovi dovršenja 2.i 3. kata vatrogasnog doma „Retfala“ u Osijeku, naručitelj: Dobrovoljno vatrogasno društvo „Retfala“ Osijek
• rekonstrukcija i dogradnja skladišta rasvjetne tehnike u Osijeku, te izgradnja nove hale, naručitelj: Jet Osijek d.o.o. Osijek
• izgradnja gospodarske zgrade za proizvodnju vina i prateći sadržaji u Iloku, naručitelj: Poljoprivredna zadruga TRS Ilok
• izgradnja poljoprivredne građevine u Bocanjevcima, naručitelj: Auto-Hrvatska-STP d.o.o. Rijeka
• izgradnja gospodarske zgrade – proizvodnja i kušaona vina u Iloku, naručitelj: Obrt za vinogradarstvo „VITIS“ Ilok
• modernizacija benzinskih postaja na području Slavonije i Dalmacije, naručitelj: Ing-grad d.o.o. Zagreb
• adaptacija poslovne zgrade GRAWE Hrvatska, Ribarska 10, Osijek, naručitelj: GRAWE Hrvatska d.d. Zagreb
• uređenje kongresne dvorane Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, naručitelj: Ekonomski fakultet Zagreb
• adaptacija poslovne zgrade „Allianz osiguranje“ u Osijeku, naručitelj: Allianz Zagreb d.d.
• obnova poslovne zgrade „Euroagram“ u Osijeku, naručitelj: Euroagram d.o.o. Zagreb
• izgradnja „Autosalona i servisa“ Mazda u Osijeku, naručitelj: Perković Auto kuća d.o.o. Osijek
• izgradnja poslovne građevine-pletačka radiona u Osijeku, naručitelj: Pletačka radnja „Davor“ d.o.o.Osijek
• izgradnja društvenog doma u Gatu, naručitelj: Grad Belišće
• izgradnja višenamjenske ugrade u Lugu, naručitelj: Reformirana Kršćanska-Kalvinska crkva u Hrvatskoj, Biskupski ured Lug
• energetska obnova zgrade Glazbene škole u Belišću, naručitelj: Grad Belišće
• izgradnja prijemnog centra Mali Sakadaš u Parku prirode Kopački rit, naručitelj: Javna ustanova Park prirode Kopački rit Bilje
• sanacija ratom oštećenog dječjeg vrtića „Željka“ u Vukovaru, naručitelj: Grad Vukovar
• rekonstrukcija Hostela u sklopu Memorijalnog centra Domovinskog rata u Vukovaru, naručitelj: JU Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar

Stambene zgrade i obiteljske kuće:

• izgradnja višestambene zgrade sa 32 stana za prodaju, prizemlje + 4 kata, Divaltova 98, Osijek, investitor i izvođač: Monte-mont d.o.o. Osijek
• izgradnja građevine stambene namjene na lokaciji Ulica kralja Tomislava u Iloku, naručitelj: Krešimir Rotim
• izgradnja stambene zgrade-obiteljske kuće na lokaciji Travna 16, Osijek, naručitelj: Matija Drinković, Osijek
• izgradnja višestambene zgrade sa 24 stana u 5 nadzemnih etaža u Belišću – stambeno poticajna stanogradnja, naručitelj: APN Zagreb
• izgradnja višestambene zgrade sa 44 stana za tržište, prizemlje i 3 etaže, naručitelj i izvođač: Monte-mont d.o.o. Osijek
• izgradnja obiteljske kuće na lokaciji Borčec 30, Zagreb, naručitelj: Vesna i Tomislav Kundić, Zagreb
• izgradnja višestambene građevine u Osijeku, Vukovarska 192 (podrum, prizemlje i 5 katova, 38 stanova), naručitelj: APN Zagreb
• izgradnja višestambene građevine u Osijeku, A. Hebranga 34 (podrum, prizemlje i 5 katova, 35 stanova za tržište), naručitelj i izvođač: Monte-mont d.o.o. Osijek
• izgradnja stambene građevine u Osijeku, Travna ulica (podrum, prizemlje i potkrovlja), naručitelj: Adeo d.o.o. Osijek
• obnova SOS Dječjeg sela Ladimirevci, naručitelj: SOS Dječje selo Hrvatska Zagreb
• izgradnja višestambene građevine u Osijeku, Krstova 21 (podrum, prizemlje i 5 katova, 44 stana za tržište), naručitelj i izvođač: Monte-mont d.o.o. Osijek
• izgradnja apartmaskog naselja u Umagu P+1 (10 kuća x 8 stanova), naručitelj: Integer projekt d.o.o. Osijek
• izgradnja stambeno poslovne građevine u Osijeku, Reisnerova 84 (podrum, prizemlje i 5 katova-3 lokala i 19 stanova za tržište), naručitelj i izvođač: Monte-mont d.o.o. Osijek
• rekonstrukcija i modernizacija postojećeg studentskog doma u Osijeku, naručitelj: Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku

Infrastruktura:

• rekonstrukcija dijela pješačkih staza u Iloku, naručitelj: Grad Ilok
• rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže u Tvrđi u Osijeku, naručitelj: Vodovod Osijek
• rekonstrukcija i dogradnja komunalne infrastrukture Tvrđe u Osijeku, naručitelj: Grad Osijek
• pejzažno uređenje perivoja kompleksa Eltz u Vukovaru, naručitelj: Ing-grad d.o.o. Zagreb

Trgovi:

• rekonstrukcija, revitalizacija i rehabilitacija Trga Vatroslava Lisinskog u Osijeku, naručitelj: Grad Osijek