Usluge

Povijesne zgrade i sakralna arhitektura

Tijekom dugogodišnjeg poslovanja tvrtka MONTE-MONT se specijalizirala za obnovu povijesnih zgrada, te sudjelovala u brojnim restauracijama i sanacijama objekata koji predstavljaju nepokretnu kulturnu baštinu.

Pretežito su to povijesni objekti, sakralna arhitektura, palače, dvorci, tvrđave, spomen obilježja te uređenje interijera i izrada postava muzeja. Investitori projekata bile su državne i crkvene institucije od kojih bismo naveli Hrvatski restauratorski zavod, Ministarstvo kulture, Ministarstvo pravosuđa, Hrvatska gospodarska komora, Konzervatorski odjel Osijek, Vukovar, Agencija za obnovu osječke Tvrđe, Đakovačka i Srijemska biskupija, gradski muzeji Osijeka, Iloka, Vukovara, brojne župe, gradska i općinska poglavarstva itd.

Pristup restauraciji i sanaciji starih građevina mora biti posebno prilagođen i isplaniran. Rok izvođenja radova ovisi o izboru materijala i tehnike rada za pojedinu građevinu. Poseban pristup zahtijeva dodavanje suvremenih elemenata staroj kulturnoj baštini kako bi se revitalizirala za funkcionalnost i potrebe 21.stoljeća.

Zbog navedenih razloga u procesu restauracije moraju se koristiti posebne tehnike, umijeća, znanja i vještine kako bi se objekt obnovio u skladu sa strogim restauratorskim i konzervatorskim uvjetima.
U sklopu tvrtke posjedujemo bravarsku i stolarsku radionicu s dovoljnim brojem educiranih i iskusnih djelatnika koji mogu odgovoriti na sve zahtjeve projekta u pogledu restauracije ili ponovne izrade povijesnih elemenata identičnih originalu. 

Neki od njih su: izrada povijesne unutarnje i vanjske stolarije, crkvenog inventara, unutarnjih i vanjskih ograda i stubišta, postava muzeja, raznih vrsta kovanih ograda, kapaka, stubišta, prozorskih rešetki, te okova za povijesnu stolariju…